Sodobna priprava hrane

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

 Sodobna priprava hrane  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Sodobna priprava hrane 7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  
   


Opredelitev predmeta: Pri predmetu »Sodobna priprava hrane« bo velik poudarek pri pripravi zdrave hrane. Učenci bodo osvojili pojem zdravo, ga znali uporabljati in izbirati živila, ki so potrebna za pripravo takšne hrane. Med jedmi, ki jih imajo radi, bodo izbirali zdrava živila, tista pa, ki razen maščob in ogljikovih hidratov ne vsebujejo ostalih hranilnih snovi, vitaminov in mineralov, bodo nadomestili z živili, ki so s temi obogatena in jih pripravili, degustirali, primerjali in ocenili. Seznanili se bodo z energetskimi vrednostmi, hranilnimi snovmi, ki se nahajajo v živilih in jih znali preračunavati glede na težo živil.

 

Teme:

ž  Hranljive snovi v povezavi z zdravjem

ž  Kakovost živil in jedi

ž  Priprava zdrave hrane

ž  Prehranske navade

Cilji:

ž  razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

ž  nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;

ž  poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;

ž  razvijajo individualno ustvarjalnost.

 

Pripomočki:

ž  zvezek

ž  predpasnik

 

Predvidena organizacija: 1/3 ur pouka se izvaja kot blok ure (7. in 8. ura) zaradi praktičnega dela.

Praktični del obsega polovico ur pouka:
Priprava in kuhanje hrane 12 ur
Zlaganje serviet 1 ura
Ocenjevanje kakovosti kruha 1 ura
Obisk šolske kuhinje 1 ura
Dekoracije iz sadje in zelenjave 2 uri
Eksperimentalno delo 1- 2 uri

Ocenjevanje:

ž  referat / seminarska naloga

ž  praktično delo /kuhanje in priprava hrane

ž  ustna ocena

 

Učiteljica: Klementina Šuligoj