Elektrotehnika z robotiko

Pri predmetu učenci pridobivajo osnovna znanja s področja elektrotehnike, elektronike in robotike.  Učenci odkrivajo in spoznavajo preproste tehnične probleme, ki so rešljivi z uporabo elektronskih naprav ter iščejo ustrezne rešitve, pri čemer ustvarjalno povezujejo teoretična znanja s prakso, mogoče v tem najdejo tudi svoj poklic.

Elektrotehnika z robotiko
Enoletni predmet, vezan na razred
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP 9. razred
 Učni načrt  
   

Pouk bo potekal enkrat tedensko v računalniški in tehniški učilnici, pod dogovoru bomo izvedli tudi daljše delavnice. Vsak učenec bo delal s svojim, danes zelo razširjenim mikrokrmilnikom Arduino. Spoznali bodo različne vrste senzorjev (temperaturni, svetlobni,…) in jih vgradili v enostavna vezja za regulacijo, kot je recimo vezje, ki prižge luč, ko se stemni.

Učenci bodo pridobili tri ocene skozi celotno šolsko leto, vse ocene bodo temeljile na praktičnem delu, učenci pa bodo tudi ustno predstavili svoje delo.

Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja, je pa zaželjeno zanimanje za to področje.

 

Gradivo:
Učenec bo potreboval škatlo z gradivom Arduino, ki jo nabavi v šoli, cena okoli 20€.