Kemija v življenju

Namen predmeta kemija v življenju je spoznati pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede, ki je ključna pri reševanju problemov na različnih področjih: od prehrambne, tekstilne, farmacevtske, kozmetične in še vrste drugih industrij ter medicine in kmetijstva. Hkrati predmet razvija tudi sposobnost vrednotenja vpliva kemije na razvoj umetnosti, modnih trendov, odnosa do narave in širših  dogajanj v družbi.

 Kemija  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Poskusi v kemiji
 Učni načrt Kemija v okolju
  Kemija v življenju 9.r

 

Izbirni predmet Kemija v življenju lahko izberejo le učenci 9. razreda. Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na kozmetičnem, tekstilnem farmacevtskem, medicinskem, kmetijskem, in prehrambnem področju. Dotaknili se bomo tudi področja umetnosti in modnih trendov.

Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale naslednje teme:

  •   Tekmovanje  snovi (kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin.
  •   Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili za barvanje raznih materialov.
  •   Kemija tudi diši (eterična olja); pridobivali bomo različna eterična olja, ki jih bomo kasneje lahko tudi uporabili.

Praktično delo s številnimi poskusi bomo obogatili z iskanjem informacij na medmrežju ter uporabo zgoščenk in različne literature, obiskali bomo Laboratorij bolnišnice Trbovlje, lekarno,  frizerja in še kaj.

 

Izvedli bomo nekaj zanimivih poskusov:

  •   Barvila v rastlinah,
  •   Barvanje blaga in jajc,
  •   izdelovanje papirja,
  •   izdelovanje dišečih soli,
  •   Priprava kreme in zeliščnega tonika,
  •   Pridobivanje mila in še mnoge druge.

 

Ocenjevanje: ocenjeni bodo vaši izdelki, ki bodo nastali pri predmetu (ptt, poročila eksperimentalnega dela) in praktično delo.