Šolski koledar

Vzgojno – izobraževalno delo/ Pouk – za realizacijo

 

razred

število tednov

1. do 8. razred

40

9. razred

38

 

1.      OCENJEVALNO OBDOBJE

 od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024

mesec

število dni pouka

september 2023

21

oktober 2023

20

november 2023

19

december 2023

16

januar 2024

21

Skupaj:

97 

2.      OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. februar 2024 do 15. junija 2024   9. razred

od 1. februar 2024 do 24. junija 2024   1. do 8. razred 

mesec

število dni pouka

februar 2024

15

marec 2024

21

april 2024

19

maj 2024

20

junij 2024  9. razred

10

junij 2024  1. do 8. razred

16

Skupaj 9. razred

85 

Skupaj 1. do 8. razred

91

 

Skupaj v šolskem letu:

razred

število delovnih dni

1. do 8.

188 

9.

182 

 

 

MENJAVA URNIKOV PO TEDNIH

Šolsko leto se prične z A urnikom (1. 9.) in nadaljuje z B urnikom. Med jesenskimi, novo letnimi in zimskimi počitnicami se urnik ne šteje (razvidno iz e-Asistenta). 

DNEVI DEJAVNOSTI

Raz/dej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ND

3

3

3

3

3

3

3

3

3

KD

4

4

4

3

3

3

3

3

3

ŠD

5

5

5

5

5

5

5

5

5

TD

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Inf. d.

               

1

Skupaj

15

15

15

15

15

15

15

15

16ŠOLA V NARAVI

 

Mladinski dom Martinček, Debeli rtič - 3. r

od 13. 11. 2023 do 17. 11. 2023 

CŠOD Bohinj - 6. r

od 29. 1. 2024 do 2. 2. 2024

CŠOD Gorenje nad Zrečami - 8. r

od 22. 4. 2024 do 26. 4. 2024 - 8. a in 8. c

od 6. 5. 2024 do 10. 5. 2024 - 8. b
POUKA PROSTI DNEVI (počitnice, prazniki)

 

Prazniki

torek, 31. oktober 2023                                DAN REFORMACIJE

sreda, 1. november 2023                         DAN SPOMINA NA MRTVE

ponedeljek, 25. december 2023                              BOŽIČ

torek, 26. december 2023                         DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

ponedeljek, torek, 1., 2. januar 2024 NOVO LETO

četrtek, 8. februar 2024                                  SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK     

ponedeljek, 1. april 2024                              VELIKONOČNI PONEDELJEK

sobota, 27. april 2024 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda, četrtek, 1. in 2. maj 2024                     PRAZNIK DELA

torek, 25. junij 2024                                   DAN DRŽAVNOSTI

Počitnice

jesenske počitnice

30. 10. 2023–3. 11. 2023

novoletne počitnice

25. 12. 2023–2. 1. 2024 

zimske počitnice

19. 2. 2024–23. 2. 2024 

prvomajske počitnice

27. 4. 2024–2. 5. 2024 + 3. 5. 2024 - pouka prost danOCENJEVALNE KONFERENCE

1. ocenjevalna konferenca

(31. 1. 2024)

torek, 30. januarja 2024 – predmetna stopnja

sreda, 31. januarja 2024 – razredna stopnja

2. ocenjevalna konferenca

(14. 6. 2024 - 9. r, 

 24. 6. 2024 - 1.-8. r)

torek, 11. junija 2024 – 9. razred

torek, 18. junija 2024 – predmetna stopnja

sreda, 19. junija 2023 – razredna stopnja

 

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

16. in 17. februar 2024  (petek, sobota)SODELOVANJE S STARŠI

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek

od 18. do 21. septembra 2023 (vpišete se v tabelo v opomniku)                    

2. roditeljski sestanek

od 5. do 9. februarja 2024

3. roditeljski sestanek

od 15. do 19. aprila 2024                                

 

Februarski RS bi bil namenjen izobraževanju za starše in seznanitvi z rezultati dela v 1. ocenjevalnem obdobju.

Razredniki 3., 6. in 8. razredov organizirajo še RS pred izvedbo ŠVN.

Roditeljski sestanki za starše bodočih prvošolcev

 

dan odprtih vrat šole za bodoče prvošolce

15. 2. 2023 - PŠ AH

16. 2. 2023 - MŠ

1. roditeljski sestanek (ravnateljica in pedagoginja) 

15. 2. 2023 - PŠ AH

16. 2. 2023 - MŠ

2. roditeljski sestanek (ravnateljica, razredničarke)

torek, 29. 8. 2023

Popoldanske govorilne ure od 16.00 do 18.00 ure

 

1. popoldanske GU

16. oktober 2023 – ponedeljek          

17. oktober 2023 – torek                        

2. popoldanske GU

20. november 2023 – ponedeljek     

21. november 2023 – torek             

3. popoldanske GU

8. januar 2024 – ponedeljek          

9. januar 2024 – torek                

4. popoldanske GU

18. marec 2024 – ponedeljek            

19. marec 2024 – torek                  

5. popoldanske GU

20. maj 2024 – ponedeljek                 

21. maj 2024 – torek                     

 

Individualne govorilne ure:

Dopoldanske govorilne ure izvajajo vsi strokovni delavci po posebnem urniku. Termin individualnih govorilnih ur učitelji vpišejo v urnik e-Asistenta.

 

Srečanja s starši:

  • Teden ljubiteljske kulture
  • Decembrski nastopi za starše
  • Predavanja in delavnice za starše 
  • Prireditev za zbiranje sredstev za ŠS - Spremenimo svet (muzikal); 23. in 25. april 2024 ali 24. in 25. april 2024

 

Svet staršev

1. sestanek sveta staršev 28. september 2023, predvidena še dva sestanka, marca in junija.