Načini prehranjevanja

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.

 Načini prehranjevanja  Enoletni predmet, vezan na razred
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP   Načini prehranjevanja 9.r
 Učni načrt  
   

 

Teme: 
- Prehranjenost 
- Prehrana v različnih starostnih obdobjih 
- Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 
- Prehrana v posebnih razmerah


Cilji: - učenci razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

- poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na gostinsko - turističnih in zdravstvenih šolah;

- razvijajo individualno ustvarjalnost. 

Ocenjevanje:

- referati,

- praktično delo. 

Pripomočki:

- zvezek

- predpasnik. 

Predvidena organizacija: 1/3 ur pouka se izvaja kot blok ure (7. in 8. ura) zaradi praktičnega dela. 

Učiteljica: Klementina Šuligoj