Subvencionirana prehrana

 Z novim šolskim letom staršem oz. skrbnikom ni potrebno oddati vlog za uveljavljanje    
 subvencije za malico/kosilo. Učenci bodo pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih 
 merilih kot v preteklem šolskem letu :
 - starši potrebujejo veljavno odločbo o otroškem dodatku,
- družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oz. do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila.


Pogoj za brezplačno malico je, da povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku) ne presega 53% neto povprečne mesečne plače v RS; cenzus za pridobitev subvencije kosila pa znaša 18% neto povprečne mesečne plače v RS na člana družine. Poleg teh so do brezplačne malice in kosila upravičeni učenci iz rejniških družin, prosilci za azil in učenci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.


S 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, znaša do 36% povprečne neto plače RS in sicer:
- do 18% neto povprečne plače v RS - subvencija pripada v celoti, 100% cene kosila,
- nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS - subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
- nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS - subvencija pripada v višini 40% cene kosila.