• search
    search
    close
  • sort
    sort
    arrow_forward
Obveščamo vas, da smo v postopku preurejanja vsebin spletišča šole. Hvala za razumevanje.
Šolsko leto 2019/2020 je od marca dalje močno zaznamovala epidemija koronavirusa, ravno v času regijskih in predvsem državnih tekmovanj. Na zmanjšanem številu področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2019/2020 naslednji učenci osvojili priznanja:
 
Srebrna priznanja:
 
SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE:
Jan Tomažin

LOGIKA
Lina Ranzinger
 
ZGODOVINA – regijsko tekmovanje
Tinkara Zmrzlak
Jan Tomažin
 
SLADKORNA BOLEZEN – državno tekmovanje
Tija Dolenc
 
GEOGRAFIJA – regijsko tekmovanje
Katarina Jančič

BIOLOGIJA - PROTEUSOVO PRIZNANJE
Tinkara Zmrzlak

ŠAH – regijsko tekmovanje
Jaka Košir 1.mesto,  Viktor Šćepanović 2. mesto -F 15,
Aleks Kapla Jamšek 1. mesto D12,
Nejc Kranjc 2. mesto D9, Ema Prelesnik 1. mesto D9
Maša Virant 2. mesto D9

ZELENO PERO
Tinkara Zmrzlak
 
 
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2018/2019 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 

ANGLEŠČINA - državno

Filip Sihur, Katarina Jančič

 

ZELENO PERO

Jan Tomažin

 

MATEMATIKA

Luka Košir

 

V okviru mednarodnega projekta Young Theatre so šestošolci skupine Ime mi je igra - Špilčki domov prinesli zlato odličje.

 
Srebrna priznanja:

SLOVENŠČINA - CANKARJEVO:

Jan Tomažin 

Klara Kovač 

 

ANGLEŠČINA - regijsko

Zak Škofljanc, 

Klemen Jančič

Izabela Vlaj

Lana Gombač

Ajda Pišek

 

ANGLEŠČINA - državno

Žana Larisa Jordan

 

FRANCOŠČINA

Žana Larisa Jordan

 

ZELENO PERO

Tinkara Zmrzlak

 

VESELA ŠOLA

Gašper Jerman

 

MATEMATIKA

Sara Hudolin

Lina Ranzinger

 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA - državno

Nikolaj Ploj Jarc

 

ZGODOVINA

regijsko: Miha Kolenc

državno: Ajda Pišek

 

FIZIKA - regijsko

Žana Larisa Jordan, Luka Košir

 

SLADKORNA BOLEZEN - državno

Tija Dolenc

 

GEOGRAFIJA - regijsko

Tinkara Zmrzlak, Katarina Jančič

 

Na regijskem tekmovanju v Kočevju sta obe gledališki skupini Špilčki ( Ime mi je igra in Gib in zvok) dosegli srebrno priznanje.

 
 
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2017/2018 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Geografija: Katarina Jančič
Matematika: Matej Perc
 
Srebrna priznanja:
Logika: 
Klara Kovač 
Razvedrilna matematika: Matej Perc, Luka Košir, Lia Vene in Nikolaj Ploj Jarc
Sladkorna bolezen: Tija Dolenc in Žana Larisa Jordan
Tehnologije: Žan Simončič
Angleščina: Matej Perc
Geografija: Katarina Jančič
Fizika: Matej Perc, Luka Košir in Tia Kuhar
Zeleno pero: Jan Tomažin
Matematika: Ajda Glavač, Jaka Košir, Jakob Dolanc, Luka Košir, Isabella Podbregar in Klara Kovač
Vesela šola: Gašper Jerman, Jan Tomažin in Rok Jere Mrak
Slovenščina: Leda Gradišek
Zgodovina: Ajda Pišek
 
Diamantni kenguru: Leda Gradišek in Matej Perc
 
Gledališka skupina Špilčki je za predstavo Prevzgoja prejela zlato priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
 
 
 
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2016/2017 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Tehnologije: Žiga Košir (nagrada za 2. mesto)
Razvedrilna matematika: Matej Perc (6. mesto in 3. nagrada)
Angleščina: Arnesa Kuduzović (1. mesto)
Matematika: Matej Perc, Jakob Dolanc
 
 
Srebrna priznanja:
Logika: 
Klara Kovač  in Matej Perc
Sladkorna bolezen: Laura Gajšek
Tehnologije: Nika Todorovič
Biologija: Laura Gajšek
Angleščina: Arnesa Kuduzović, Klara Fajdiga in Laura Gajšek
Zgodovina: Luka Petek
Fizika: Perc Matej
Zeleno pero: Laura Gajšek
Matematika: Klemen Kovač, Aleks Užmah Gosak, Lina Ranzinger in Žiga Košir
Vesela šola: Ajda Glavač in Rok Jere Mrak
 
Gledališka skupina Špilčki - Ime mi je igra je za predstavo Vse o Alici prejela srebrno priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
Na 15. otroškem festivalu gledaliških sanj so prejeli priznanje za najboljšo sceno, kostum in glasbo, Isabella Podbregar je prejela priznanje za najbolj obetavno igralko.
 
 
 
 

 

Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2015/2016 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Aglaja Gale Šparemblek
Sladkorna bolezen: Aglaja Gale Šparemblek
Razvedrilna matematika: Aglaja Gale Šparemblek in Patrik Kušter
Angleščina 8. razred: Arnesa Kuduzović
Zgodovina: Aglaja Gale Šparemblek
Matematika: Aglaja Gale Šparemblek
Geografija: Patrik Kušter
 
Srebrna priznanja:
Sladkorna bolezen: Maj Hauptman Pepelnjak in Metka Dolanc
Biologija: Maj Hauptman Pepelnjak
Slovenščina: Aglaja Gale Šparemblek
Angleščina 9. razred: Tia Šarkezi, Patrik Kušter
Zgodovina: Aglaja Gale Šparemblek
Geografija: Aglaja Gale Šparemblek in Patrik Kušter
Fizika: Aglaja Gale Šparemblek in Patrik Kušter
Zeleno pero: Metka Dolanc
Matematika: Lina Ranzinger, Rok Hudomalj, Matej Perc, Žiga Košir, Rok Kralj in Maj Hauptman Pepelnjak
Vesela šola: Rok Jere Mrak, Lucija Mejač, Rok Hudomalj, Žana Larisa Jordan, Aglaja Gale Šparemblek in Patrik Kušter
 
Gledališka skupina Špilčki - Ime mi je igra je za predstavo Prekletstvo zelenega štumfa prejela srebrno priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
Na 14. otroškem festivalu gledaliških sanj je Metka Dolanc prejela priznanje za najbolj obetavno igralko.
 
 
 

 

 
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2014/2015 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Aglaja Gale Šparemblek
Razvedrilna matematika: Patrik Kušter
Fizika: Patrik Kušter
Vesela šola: Aglaja Gale Šparemblek
Matematika: Patrik Kušter
 

Srebrna priznanja: 
Sladkorna bolezen: Ana Železnik in Aglaja Gale Šparemblek
Razvedrilna matematika: Aglaja Gale Šparemblek, Patrik Kušter in Lea Ložak
Angleščina: Nermin Mujagić
Fizika: Patrik Kušter, Janez Erjavec,Špela Cestnik in Eva Kuhar
Matematika: Žiga Košir, Aglaja Gale Šparemblek, Patrik Kušter, Špela Cestnik, Lea Ložak, Katja Hercog
Zeleno pero: Metka Dolanc, Špela Cestnik, Luka Vozel, Tjaša Forte in Eva Kuhar
Vesela šola: Katarina Jančič
Kemija: Patrik Kušter
 
Gledališka skupina Špilčki - Ime mi je igra je za predstavo Črkolandija prejela srebrno in zlato priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
 
 
 

 

 
 
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2013/2014 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Razvedrilna matematika: Tilen Kralj
Zlato pero: Klara Gajšek
Matematika: Tilen Kralj


Srebrna priznanja: 
Razvedrilna matematika: Eva Bevc, Lea Ložak in Tilen Kralj
Biologija: Klara Gajšek
Slovenščina: Nadja Pušnik
Angleščina: Maša Marko, Ana Dimic Benko, Laura Osenjak in Stojan Kuhar
Zgodovina: Maša Marko, Klara Gajšek, Tjaša Judež in Stojan Kuhar
Fizika: Eva Kuhar, Špela Cestnik, Timotej Zupančič, Juš Navratil, Dominik Krajnc in Klara Gajšek
Zlato pero: Lea Ložak, Špela Cestnik, Jan Drnovšek in Nadja Pušnik
Matematika: Tilen Kralj, Juš Navratil, Luka Perc, Lea Ložak, Tia Šarkezi, Maj Hauptman Pepelnjak in Patrik Kušter
Vesela šola: Aglaja Gale Šparemblek
 
Mednarodno tekmovanje Genius Logicus
Zlato priznanje : Tilen Kralj, Juš Navratil
Srebrno priznanje: Tjaša Judež, Stojan Kuhar, Nika Zupančič, Maja Magister, Špela Cestnik, Jovana Škorič, Katja Hercog, Nika Drnovšek, Eva Kuhar
 
Gledališka skupina Špilčki - Ime mi je igra je za predstavo Tiatara in sraka prejela srebrno in zlato priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
Na 12. otroškem festivalu gledaliških sanj je Lana Gombač je prejela priznanje za najbolj obetavno igralko.

 


Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2012/2013 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 


Zlata priznanja: 
Razvedrilna matematika: Tilen Kralj
Angleščina (8. razred): Maša Marko in Ana Dimic Benko
Matematika: Mila Nedić


Srebrna priznanja: 
Razvedrilna matematika: Timotej Čuk, Tilen Verk, Nadja Pušnik, Tilen Kralj in Mila Nedić
Angleščina (8. razred): Stojan Kuhar
Zgodovina: Maša Marko, Lucija Bec in Klara Gajšek
Slovenščina: Klara Gajšek in Tina Fabjan
Angleščina (9. razred): Laura Barovič Božjak, Mila Nedič, Selim Mašić
Geografija: Tilen Kralj
Fizika: Tilen Kralj, Klara Gajšek, Luka Perc in Jan Drnovšek
Matematika: Lea Ložak, Vanja Stanojević, Katja Hercog, Klara Gajšek, Juš Navratil, Luka Perc, Tilen Kralj, Mila Nedić, Marko Hauptman, Lucija Bec in Tim Janc.

Vesela šola: Klara Gajšek, Laura Gajšek in Rok Kralj


Mednarodno tekmovanje Genius logicus A:

Zlata priznanja:  Stojan Kuhar, Juš Navratil, Tajda Sotlar, Amina Mujkanović, Mila Nedić, Neža Murn, Laura Barovič Božjak, Rebeka Kračan, Lucija Bec, Bor Draksler, Selma Poljaković in Iva Zorko

Srebrna priznanja: Tina Fabjan, Nika Zupančič, Tilen Kralj, Timotej Zupančič, Špela Cestnik, Klara Gajšek, Lea Ložak, Katja Hercog in Eva Kuhar
 
 

 


Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2011/2012 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Angleščina (8.razred): Laura Barovič Božjak


Srebrna priznanja: 
Angleščina (8.razred): Selma Poljaković, Urška Raušl in Žan Garantini
Angleščina (9.razred): Katja Potisek
Zgodovina: Lucija Bec in Jon Blažič
Fizika: Tim Janc, Bor Draksler, Eva Vene, Domen Dolanc in Jon Blažič
Matematika: Tilen Kralj, Luka Perc, Nika Zupančič, Juš Navratil, Stojan Kuhar, Nejc Golobič, Laura Barovič Božjak, Lucija Bec, Tim Janc, Sarah Nemec in Jan Sotenšek.
Vesela šola: Klara Gajšek in Blaž Hodej
 
Gledališka skupina Špilčki je za predstavo Lila, roza, vijola prejela srebrno in zlato priznanje na srečaju recitatorjev Slovenije.
 
 

Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2010/2011 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Neja Berger
Angleščina (8.razred): Miha Kmetič
Matematika: Ajda Herman
Vesela šola: Ajda Herman


Srebrna priznanja: 
Logika: Eva Vene in Ajda Herman
Sladkorna bolezen: Tesa Klenovšek in Neja Berger
Biologija: Neja Berger
Angleščina (8.razred): Žan Florjanc, Katja Potisek in Valerija Štruc
Angleščina (9.razred): Neja Berger
Fizika: Ajda Herman
Geografija: Ajda Herman
Matematika: Marko Hauptman, Bor Draksler, Laura Barovič Božjak, Mila Nedić, Vid Verk, Matej Gojić, Eva Vene, Jon Blažič, Ajda Herman, Eva Amon in Nejc Kmetič
Vesela šola: Nejc Kmetič in Ajda Herman
 
Gledališka skupina Špilčki je za predstavo Od kod si kruhek? prejela zlato priznanje na srečaju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije.
 


Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2009/2010 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Sladkorna bolezen: Peter Adamič
Angleščina (8.razred): Neja Berger
Slovenščina: Maša Kostanjevec
Fizika: Ajda Herman in Peter Adamič
Biologija: Peter Adamič
Matematika: Peter Adamič in Ajda Herman
Angleščina (9.razred): Peter AdamičSrebrna priznanja: 
Sladkorna bolezen: Maja Valant in Ajda Herman
Angleščina (8.razred): Jaka Škrbec, Eva Amon, Jana Draksler in Rok Medveš
Angleščina (9.razred): Peter Adamič
Slovenščina: Ajda Herman, Neja Berger, Maša Kostanjevec in Peter Adamič
Kemija: Peter Adamič
Geografija: Peter Adamič
Fizika: Ajda Herman, Neja Berger, Denis Štojs, Tim Žlak, Peter Adamič in Gašper Petelin
Matematika: Matej Gojić, Miha Kmetič, Eva Vene, Ajda Herman, Nejc Kmetič, Peter Adamič in Tim Žlak
Biologija: Neja Berger in Maja Valant

Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2008/2009 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Ajda Herman
Fizika: Peter Adamič
Matematika: Ajda Herman


Srebrna priznanja: 
Sladkorna bolezen: Maja Valant in Peter Adamič
Biologija: Barbara Kadunc in Peter Adamič
Šah: Maša Kostanjevec
Slovenščina: Peter Adamič in Gregor Hočevar
Kemija: Jure Mravlje
Geografija: Peter Adamič
Fizika: Peter Adamič, Tim Žlak, Andrej Dolinšek, Klemen Murn, Glorija Kočnar, Barbara Kadunc in Jure Mravlje
Matematika: Neja Berger, Ajda Herman, Eva Amon,Peter Adamič, Tim Žlak in Barbara Kadunc
Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2007/2008 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Primož Podbregar 
Angleščina: Špela Princ
Kemija: Primož Podbregar
Zgodovina: Primož Podbregar
Fizika: Barbara Kadunc in Primož Podbregar
Matematika: Peter Adamič, Barbara Kadunc in Primož Podbregar
Vesela šola: Nik Zupan


Srebrna priznanja: 
Angleščina: Primož Podbregar 
Zgodovina: Peter Adamič
Fizika: Primož Podbregar, Matic Lebar, Tilen Škrinjar, Aljaž Vesenjak, Barbara Kadunc in Jure Mravlje
Matematika: Peter Adamič, Andrej Dolinšek, Tim Žlak, Barbara Kadunc, Nejc Poglajen in Primož Podbregar
Šah: Maša Kostanjevec, Nikita Blatnik in Nina Cestnik
Vesela šola: Nik Zupan, Tina Fabjan, Neža Kurnik, Amina Mujkanović, Sarah Nemec, Miha Kmetič, Matej Gojić, Matej JurjevićNa področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2006/2007 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja: 
Logika: Primož Podbregar 
Matematika: Primož Podbregar in Aljoša Milanović 
Vesela šola: Miha Kmetič 
Fizika: Primož Podbregar 
Zgodovina: Primož Podbregar 
Naj genijalec 2007: Maja Valant 


Srebrna priznanja: 
Biologija: Valentina Tožbar, Ana Slakan in Sanja Jurjević 
Angleščina: Aljoša Milanović, Alma Nuhanović in Miha Klanšek 
Vesela šola: Ajda Herman, Nejc Kmetič, Miha Kmetič in Matej Gojić 
Kemija: Primož Podbregar 
Geografija: Tomaž Polutnik, Aljaž Vesenjak in Primož Podbregar 
Matematika: Barbara Kadunc, Nejc Suhodolčan, Primož Podbregar, Blaž Hribar, Aljoša Milanović inAndrej Dolenc 
Slovenščina: Ana Slakan 
Fizika: Primož Podbregar, Blaž Hribar, Nejc Maleš in Valentina Tožbar  

Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2005/2006 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja:
Logika: Primož Podbregar 
Biologija: Miha Biruš 
Fizika: Miha Biruš in Luka Hribar 
Matematika: Miha Biruš in Blaž Hribar 


Srebrna priznanja:
Biologija: Ana Slakan 
Slovenski jezik: Maša Repovž 
Angleški jezik: Tanita Hohnjec, Anja Doberšek in Tina Škoberne 
Vesela šola: Ana Slakan, Valentina Tožbar, Jernej Jerman, Sabina Hanić in Tim Žlak 
Fizika: Luka Hribar, Miha Biruš, Nadis Krantić, Aljoša Milanović, Blaž Hribar, Andraž Knez inValentina Tožbar 
Matematika: Miha Biruš, Luka Hribar, Maša Repovž, Matic Vozel, Anja Doberšek, Aljoša Milanović, Blaž Hribar, Andrej Dolenc, Andreja Rašić, Primož Podbregar, Matic Lebar in Tadej Mlinar
Geografija: Luka Hribar, Nadis Krantić in Primož Podbregar 
Zgodovina: Miha Biruš in Domen Bombek 

 


Na področnih in državnih tekmovanjih so v šolskem letu 2004/2005 naslednji učenci osvojili srebrna in zlata priznanja: 

Zlata priznanja:
Logika: Irena Kuhar in Laura Mercina 
Biologija: Miha Biruš in Irena Kuhar 
Kemija: Irena Kuhar 
Fizika: Luka Hribar in Miha Biruš 
Matematika: Luka Hribar in Irena Kuhar 
Vesela šola: Irena Kuhar 

 

Srebrna priznanja:
Geografija: Irena Kuhar, Živa Željko in Mitja Nedić 
Logika: Primož Podbregar, Andrej Dolenc, Irena Kuhar in Laura Mercina 
Šah: Nik Žlak in Marko Djordjević 
Biologija: Tanita Strgaršek, Brigita Sivko in Mitja Nedić 
Angleščina: Mitja Nedić, Tanita Strgaršek in Laura Mercina 
Kemija: Miha Biruš 
Vesela šola: Tim Žlak, Alen Nemec, Maruša Žagar, Lara Erjavec, Zala Gorenc, Glorija Kočnar, Timotej Jamšek, Žiga Blaj, Ana Slakan, Irena Kuhar, Laura Mercina in Živa Željko 
Slovenščina: Irena Kuhar, Živa Željko in Matic Pfeifer 
Fizika: Luka Hribar, Miha Biruš, Irena Kuhar in Mitja Nedić 
Zgodovina: Miha Biruš in Matic Pfeifer 
Matematika: Blaž Hribar, Andrej Dolenc, Andreja Rašić, Luka Hribar, Irena Kuhar in Živa Željko

 PRIJAVA

 ... e-pošta, spletne učilnice, delo na daljavo ...

     

URNIKI     POMOČ

Izbirni predmeti

Potrebščine 2021 - 2022