S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odgovori na pripombe in vprašanja staršev 2014/2015

ODGOVORI NA PRIPOMBE IN VPRAŠANJA STARŠEV

1.roditeljski sestanek

september 2014

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor

2.a

Starši učencev vozačev so podali pripombo, da učitelji, ki zjutraj pričakajo vozače, ne spremljajo drugošolcev do šole.

Želijo, da učitelji, ki vodijo interesne dejavnosti, prihajajo v oddelek podaljšanega bivanja po učence in jih odpeljejo na interesne dejavnosti.

Starši so podarili v šolski sklad 11,50€.

Praviloma učence spremlja učiteljica oz. vzgojiteljica.

 

Praviloma mentorji šolskih in izvenšolskih dejavnosti pridejo po učence v OPB.

 

Zahvaljujemo se za prispevek v šolski sklad.

2.b

Starši so predlagali, da dodatni pouk, ne bi potekal v istem terminu, kot projekt Zdrav življenjski slog.

Razredničarka se je že prilagodila in spremenila urnik..

3.c

Starši želijo, da se za učence 3. razreda organizira krožek angleščine.

V tem šolskem letu zaradi preobremenjenosti učiteljev angleščine ne bo krožka angleščine.

4.c

Starše zanima, če se učenci lahko še vključijo v neobvezni izbirni predmet francoščina.

Seveda se lahko učenci vključijo k francoščini do zapolnitve mest v skupini.

5.a

Starši so poudarili, da se v primeru pojava uši v razredu, takoj pisno obvesti starše.

Se strinjamo in starše tudi obveščamo.

6.a

Starši so izpostavili premajhne omarice za dva učenca in prosijo za dodatne omarice, tako da bi imel vsak učenec svojo.

Zaradi dotrajanosti je bilo nekaj omaric odstranjenih, zato ni dovolj omaric za vse učence. V 5. in 6. razredu si omarico delita dva učenca. Dogovor je bil, da bodo pripomočke za LUM in TIT hranili v učilnicah. Ko bodo finančna sredstva dopušala, bomo poskrbeli za nabavo novih omaric.

6.b

Starši si želijo, da bi vsak učenec imel svojo garderobno omarico.

Enak odgovor.

7.a

Nekateri starši so izpostavili, da so šolske garderobne omarice premajhne za oblačila, obutev in šolske potrebščine, ki jih ne nosijo domov, in da imajo pretežke šolske torbe.

Večje šolske potrebščine bodo učenci lahko shranjevali v učilnicah (LUM, TIT).

7.b

Starši so vprašali, kako je s plačilom bonov za kosila (gotovina, položnica). Odgovor so dobili naslednji dan po elektronski pošti.

Plačilo bonov za prehrano je možno z gotovino ali s položnico.

7.c

Mama učenca je vprašala, kako je s šolskimi vozovnicami. Dobila je odgovor.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km.

8.a

Dve mami sprašujeta, če je kakšna možnost spremembe urnika NEM, ki se letos izvaja kot blok ura do 14.30. Njuna otroka zamujata k treningom športne dejavnosti. Obe sta pohvalili lanskoletno izkušnjo, ko so imeli NEM dvakrat v tednu zjutraj. Starši so mnenja, da je pouk jezika koristnejši dvakrat tedensko, hkrati pa bi jim to bolj ustrezalo tudi zaradi zgoraj navedenih razlogov.

G.Strniša poučuje nemščino na treh šolah, zato urnika ne moremo spremeniti.

8.b

Nekatere starše zanima, zakaj na naši šoli učenci ne hodijo na ‘’končni izlet’’, primerjajo z ostalimi šolami v Trbovljah in Zagorju, kjer jih bojda organizirajo.

Izleti v programu osnovne šole niso predvideni. Trudimo se, da učencem ponudimo kvalitetne dejavnosti na ekskurzijah in drugih dnevih dejavnosti.

8.c

Starše moti, da učenci količinsko ne prejemajo dovolj kosila. Prav tako so omenili, da nekatere omarice niso v dobrem stanju oz. da ni rezervnih ključev za nekatere izmed njih.

Šola trenutno ne zmore kupiti novih garderobnih omaric. Vsak učenec mora sam skrbeti za ključ svoje omarice.

9.a

Eno mamo je zanimalo zakaj ne uredimo stojal za kolesa, da bi učenci lahko v šolo prihajali s kolesom ali skirojem.
 

Starše je zanimalo zakaj so na oknih, ki so na hodnikih, kljuke, da lahko učenci okna odpirajo.

Na šoli nimamo urejenega prostora, kjer bi se lahko shranjevala kolesa ali skiroji, niti za to finančnih sredstev. Poleg tega imam v Hišnem redu OŠ Trbovlje napisano, da zaradi varnosti učenci v šolo ne prihajajo s kolesom.

 

Učitelji med odmori dežuramo na hodnikih in skrbimo, da ne bi prišlo do kakšne nezgode. Učenci so bili na začetku šolskega leta opozorjeni, da sami ne odpirajo oken, niti ne pritiskajo na stikala za roloje. Kljuke na hodnikih smo zaščitili (odstranili).

2. roditeljski sestanek

februar 2015

oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor

1.a

Starši želijo, da bi učencem ponudili več različnih interesnih dejavnosti. Predlagajo, da bi ponudili več nadstandardnih dejavnosti (npr. tabori, izleti, različni ogledi…)

Pri načrtovanju dejavnosti se trudimo ponuditi različne dejavnosti. Težko pa je ustreči vsem željam in predvsem zagotoviti, da socialno šibki ne bi bili preveč izločeni.

2.a

Starši želijo, da za šolo v naravi dobimo še kakšno cenovno ugodnejšo ponudbo.

Potrudili se bomo in poiskali najugodnejšo možnost izvedbe plavalne šole v naravi.

7.a

Starši želijo, da bi imeli učenci več ekskurzij, kjer bi si ogledali rojstne kraje znanih slovenskih pesnikov in pisateljev in manj predstav, ki so navadno precej drage.

Enako kot v 1.a.

7.b

Eden izmed staršev je pripomnil, da smo učiteljice tiste, ki bi morale poskrbeti, da bodo na razpolago finančna sredstva, ki bi vsem omogočala udeležbo v šoli v naravi.

Vsi strokovni delavci z občasnimi akcijami pomagamo zbirati sredstva za šolski sklad

- z osebnimi prispevki,

- s "prodajo" učenčevih izdelkov in

- organizacijo prireditev, kjer zbiramo sredstva za šolski sklad.

7.c

Starši predlagajo, da odločitev o šoli v naravi sprejme učiteljski zbor, saj sami ne bi želeli izpostaviti svojega otroka.

Prav je, da odločitev o izvedbi nadstandardnih dejavnosti (šola v naravi) sprejmemo na podlagi mnenj staršev.

8.c

Starši predlagajo, da se izvede končni izlet. Ne želijo, da bi bili otroci prikrajšani za izlete zaradi finančnih težav.

 

Enemu izmed staršev se ne zdi prav, da učenci dobijo veliko naloge pred počitnicami.

lzleti v programu osnovne šole niso predvideni. Trudimo se, da učencem ponudimo kvalitetne dejavnosti na ekskuzijah in drugih dnevih dejavnosti.

Odločitev o količini naloge je stvar učitelja, ki glede na potek dela v oddelku to najlažje presodi.

 

 3. roditeljski sestanek

april - maj 2015

                                                                                               

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi

in vprašanja staršev

Odgovor

4.a

Starše zanima, zakaj jim za izbirni predmet nismo ponudili nemščine.

Žal to ni mogoče zaradi omejitve zaposlovanja. Ponujamo jezike, za katere izpolnjujemo kadrovske pogoje.

5.a

Eden od staršev je mnenja, da je za 5. razred malo interesnih dejavnosti, zlasti  na področju računalništva in tehnike.

V drugem triletju najprej poskrbimo za neobvezne izbirne predmete.

6.b

Z izborom DZ se ne strinja eden od  prisotnih staršev.

 

Eden od staršev je želel vedeti, zakaj so lahko poleg otrok v jedilnici tudi tisti učenci, ki nimajo kosila. Želel bi, da se jim prepove prihod v jedilnico. 

Učence opozarjamo na pravila hišnega reda.

6.c

Prisotni starši na roditeljskem sestanku se ne strinjajo s predvidenimi cenami delovnih zvezkov za 7. razred. Na nepotrebne delovne zvezke so opozorili že v preteklem šolskem letu.

 

7.b

Ena mamica je povedala, da so obroki kosila premajhni, posebej še, če pride otrok na kosilo po 7. učni uri.

 

Starši so prosili, naj bo rok za plačilo položnic 8 dni od izdaje položnic in ne do 18. v mesecu, saj se zgodi, da učenci pozno dobijo položnice.

 

Možna je sprememba z novim šolskim letom.

7.c

En oče je vprašal, kako je s plačilom položnice, kadar je cena smešno nizka (npr 1€ ali še manj). Ker je provizija strošek, ga je zanimalo, če lahko plača naslednji mesec, ko se nabere malo več.

 

S starši smo govorili o interaktivnem učbeniku za BIO 8. Načeloma so naklonjeni tehnologiji, vedo, da je v tem prihodnost, je pa strošek. Predlagali so, da bi se morda to najprej testiralo na eni skupini.

 

Starši so izpostavili željo po večji fleksibilnosti oz, dogovoru na nivoju šole glede učencev, ki tekmujejo na drugostopenjskih tekmovanjih. Utrujeni so. Morda bi bilo smiselno sprejeti dogovor, da so na dan tekmovanja doma in da se dogovorijo za ocenjevanje znanja v tistem tednu. Povedala sem jim, da je to mogoče urediti že sedaj, a so rekli, da je učencem nerodno, da se ne želijo izpostaviti in da to zaradi tega ni dobro.

Možno je plačilo

- v šolskem računovodstvu,

- v brezlačni blagajni v stavbi Občine Trbovlje ali

- v naslednjem mesecu.

 

Učbenike in DZ izberemo za vse učence posameznega razreda.

 

Učenec, ki tekmuje na področnem ali državnem tekmovanju se lahko z učitelji dogovarja za prilagoditev dela in ocenjevanja v tednu tekmovanja. Mentorji teh učencev se z učenci in razrednikom dogovorijo o morebitnem prostem dnevu oz. prostih urah pred odhodom na tekmovanje.

S sklepom bomo seznanili starše na 1. roditeljskem sestanku v naslednjem šolskem letu.

9.a

Starše je zanimalo kdo izbira snemalca valete.

Organizatorji valete (zadnja leta so to razredniki) zberejo ponudbe in se odločijo o snemalcu valete.