S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odgovori na vprašanja in pobude staršev 2018/2019

Odgovori na pripombe in vprašanja staršev 1. roditeljskega sestanka

oddelek

pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

odgovor

2.a

Zakaj se v OPB ne delajo domače naloge?

Na začetku šolskega leta se dejavnosti učencev in učiteljev spreminjajo, po tednu, dveh se stanje ustali in dejavnosti v OPB (med katere sodi tudi delo domačih nalog) se utečeno izvajajo. Prisoten predstavnik 2.a je to potrdil.

2.c

Predlog za predavanje: Marko Juhant

/

3.c

Predlog starša je, da bi bili planinski izleti samo ob sobotah. Starši so pohvalili uspešen začetek šolskega leta.

Večina planinskih izletov je organiziranih ob sobotah, prvi (v septembru) in zadnji (v juniju) sta v popoldanskem času med tednom.

4.b

Predlagajo, da za 2.RS povabimo g. Juhanta. Pohvalili so njegovo predavanje, ki je bilo namenjeno le očetom. Podobnega predavanja si želijo tudi mame.

/

4.c

Pobuda: zadnji ŠD kot zaključni izlet (tako kot v 1.triadi).

Predlog: predavanje za starše na temo: prehrana (posledice nezdravega prehranjevanja) ali komunikacija šola - starši (predavatelj S.Kristovič)

V okviru strokovnega aktiva bo zadnji ŠD kot zaključni izlet - predvidoma Vulkanija (Grad).

6.a

Starši so omenili problem izostajanja pouka gledališke skupine in predlagali, da se v času tekmovanj tem učencem prilagodi ocenjevanje.

Za 2. RS so predlagali predavanje o pasteh interneta oz. uporabe računalnika, na katerega bi lahko prišli tudi učenci.

Ustno ocenjevanje se je že lani prilagajalo obveznostim učencev, ki so sodelovali na nastopu. Pisno ocenjevanje pa se zaradi načrtovanja vnaprej ne prilagaja.

6.b

Ena od mam je izrazila željo, da bi več učiteljev v eAsistenta vpisovalo domače naloge. Meni, da bi to koristilo vsem.

Vpisovanje domačih nalog je avtonomna odločitev učitelja.

7.b

Po končanem sestanku je mama učenca vozača izpostavila problem, da sin 2x tedensko nima prevoza domov, saj zadnji šolski avtobus v njegovo smer odpelje, preden se mu konča pouk ali interesna dejavnost (IP-NI1 ter Gibanje in zdravje). Prosila je, da se težava čim prej razreši.

Ravnateljica je za izvedbo prevoza prosila občino, uradnega odgovora še nismo dobili. Ravnateljica je predlagala, da se starši osebno dogovorijo z občino.

7.c

Starši so izpostavili smiselnost oz. nesmiselnost izvedbe zimskega športnega dneva (smučanje v šol. letu 2017/18) v primeru zelo slabega vremena.

Na šoli si prizadevamo, da izvedemo dni dejavnosti, ki se izvajajo na prostem, na dan ustreznega vremena.

8.a

Kaj storiti v primeru, da ima otrok iz Planinske vasi zadnji avtobus 13.45, pouk pa konča ob 14.20?

Na skupnih govorilnih urah bi želeli obiskati več učiteljev pa je to nemogoče zaradi gneče pri nekaterih, problem pa je tudi v primeru, da je en otrok na razredni stopnji, drugi pa na predmetni. Zlasti je to problem, če si v službi v Ljubljani.

Enak odgovor kot 7.b.
 

Starši naj se poslužujejo tudi individualnih govorilnih ur, e-naslovov in telefona. Vsekakor bo učitelj skupaj s staršem našel ustrezen termin.

8.b

Predlagajo predavanje g. Juhanta na temo komunikacija z najstniki.

Leonida in Albert Mrgole ter dr. Zdenka Zalokar Divjak.

/

9.a

Za 2. RS so predlagali teme:

  • življenje s pubertetnikom (g. Marko Juhant)

  • katerokoli predavanje g. Marka Juhanta

  • uporaba FB in podobnih strani na internetu pod kontrolo staršev (vsaj 1-krat na teden)

  • uporaba grdih besed (norčevanje, debelost, drugačnost) … posledice le teh

/

9.b

Starše zanima, če smo spremenili dogovore o zaključnem izletu za devetošolce.

Ne načrtujemo zaključnega izleta za devetošolce.