S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odgovori na vprašanja in pobude staršev 2017/2018

na 1. roditeljskem sestanku (september 2017)

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor:

1.a

Starše je zanimalo, kako bo s kartami na dobrodelnem koncertu Otroci za otroke.

V dogovoru z DDT bo prevzem brezplačnih kart možen v šoli, DDT in GŠ, do razdelitve možnega števila kart.

4.b

Starši so izpostavili problem z ušmi, ki so se pojavile tik ob zaključku počitnic pri učencih, ki živijo v določenem okolišu. Dogovorili smo se, da bodo pozorni in ob morebitnem ponovnem pojavu obvestili šolo.

 

Ko se pojavijo uši, učiteljice obvestijo vse starše, ki so pozorni in pregledujejo glave svojih otrok.

Prav je, da starši, ko opazijo uši, takoj obvestijo razredničarko.

4.c

Starši so predlagali, naj se organizira za učence in starše predavanje na temo  “Varnost na spletu” na PŠ AH.

Tudi letos bomo organizirali predavanja za starše, predlagano vsebino in lokacijo bomo imeli v vednosti.

5.b

Starši so predlagali, da razredničarka naroči RJI za učence, ki ga še nimajo.

RJI je za oba oddelka naročila razredničarka 5. a. Učenci so ga že  dobili.

6.a

En starš ne soglaša z izvedbo šole v naravi.

Oče učenca je izpostavil problem pretežkih šolskih torb.

 

Prepričana sem, da učitelji ne zahtevajo vseh potrebščin vsak dan.

6.b

Ena izmed mam je izpostavila, da je njen sin manjkal 1.9. in 4.9. in posledično ni dobil učbenikov iz sklada. Dobil jih je šele po 1 tednu, čeprav je bil nanje naročen. To se ji ne zdi pošteno, ker je ‘’slišala’’, da so se učbeniki delili tudi tistim otrokom, ki se nanje niso naročili.

Starši vozačev so izpostavili, da učenci nimajo dovolj časa pojesti, kadar imajo 7 ur pouka; ravno tako so ti starši izpostavili, da otroci ne vedo, kje lahko počakajo, ko pouk zaključijo 11.50 ali začnejo 9.10.

 

 

 

Vsi učenci, si v prvih dneh pouka izposodijo učbenike iz US. Če je učenec odsoten, si jih lahko izposodi, ko pride v šolo.

 

Učitelji, ki izvajajo 7. uro lahko učence spustijo na kosilo kakšno minuto pred zaključkom ure, da pridejo v jedilnico pred večjo skupino.

Varstvo vozačev je organizirano v učilnici 12 do odhoda zadnjih šolskih avtobusov (do 13.40). Pred poukom lahko vozači počakajo začetek pouka v knjižnici.

6. c

Starši so izpostavili, ali bi lahko za šestošolce organizirali predavanje ali ND o drogah. Predlagali so, da bi povabili Mitjo Duha.

 

 

Starši so izrazili željo, da bi bilo kakšno predavanje za starše predmetne stopnje na PŠ AH.

Dnevi dejavnosti so načrtovani. V 9. razredih je organiziran  ND o drogah. V 6. razredu lahko v okviru ur oddelčne skupnosti izkoristijo predavanje zdravstvene delavke na to temo.

Glede lokacije predavanja za starše bomo imeli predlog v vednosti.

8.c

Pogovarjali smo se o sodelovanju pri izdelavi izdelkov za šolski sklad. Mamica je predlagala, da bi prodajali lično aranžirane likovne izdelke otrok. Ponudila se je, da lahko kupi “podlago”.

Vsaka pomoč staršev pri izdelavi izdelkov je dobrodošla.


SKLEPI 1. RS:

Prisotni starši  se strinjajo z izvedbo nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu  2017/2018.

Prisotni starši v 4.a, b, c oddelka so podpisali soglasje za bralne teste.

Prisotni starši v 1.a, 1.b, 1.c,  1.d so podpisali soglasja za športno vzgojne kartone.

 

na 2. roditeljskem sestanku (februar 2018)

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor

2. a

Eden izmed staršev je izrazil željo, da na ŠD – drsanje sodeluje vaditelj te veščine.

Predlog bomo upoštevali in v prihodnje zagotovili v spremstvu vseh skupin športnega pedagoga.

4. c

Starši predlagajo strokovno predavanje za starše o drogah.

Starši so dali pobudo, da bi imeli namesto zadnjega športnega dneva zaključni izlet (Velenje – Vzorčno mesto)

Predavanje o pasteh odraščanja bo organizirano.

 

Dnevi dejavnosti so načrtovani v okviru strokovnih aktivov v začetku šolskega leta. Zelo bomo veseli pomoči pri izvedbi dejavnosti v prihodnje.

6. a

Starši so imeli pripombo glede pisnega preizkusa znanja pri geografiji.

Po nasvetu razredničarke so starši urejali nesoglasje z učiteljem tega predmeta.

6. c

Naročanje razrednih fotografij naj ne bi potekalo le preko spletne aplikacije.

Predlog bomo podali izbranemu fotografu.

8. a

Predstavnica sveta staršev je pohvalila izvedbo šole v naravi in pohvalila vse spremljevalce za dobro opravljeno delo.

Zahvaljujemo se za pohvalo.

Sklepi:

Starši učencev 2. razreda soglašajo z organizacijo šole v naravi v 3. razredu v naslednjem šolskem letu.

Starši učencev 5. razreda soglašajo z organizacijo šole v naravi v 6. razredu v naslednjem šolskem letu.

Starši učencev 7. razreda soglašajo z organizacijo šole v naravi v 8. razredu v naslednjem šolskem letu.

 

na 3. roditeljskem sestanku (april 2018)

Prisotni starši v vseh oddelkih so se strinjali s ceno DZ.

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovori

1.a

Starši so spraševali o oddelkih v naslednjem šolskem letu. Zanima jih, ali bomo združevali prvošolce v dva oddelka drugega razreda, zakaj in kako.

Združevanje bo potrebno zaradi normativov v primeru manjšega števila otrok.

 

1.b

Starše je zanimalo, kako bo potekalo delo v naslednjem šolskem letu.

Enak odgovor.

 

2.a

Starši so zadovoljni z našim delom v šoli, poudarili so pestrost dni dejavnosti.

Veseli smo pohvale.

 

5.b

Dve mami sta mnenja, da je  DZ še vedno preveč. Učenci bi morali več pisati v zvezke. Upata, da ne bodo DZ ostali nerešeni.

Hkrati pa sta povedali, da  DZ letos ni bilo preveč in da so naloge v njih  rešene.

6.b

Gospa J. je v zvezi z IP-ji želela, da se jo dovolj zgodaj obvesti o potencialnem NEobstoju skupine za predmet, h kateremu se prijavi njen sin. Ne želi biti o tem obveščena tik pred zdajci.

Vsi učenci, ki so se prijavili k francoščini, so bili že obveščeni, da tega predmeta v naslednjem šolskem letu ne bo in so lahko izbrali drug predmet.

6.c

Predstavnica sveta staršev je pohvalila delo učiteljev oddelku.

Zahvaljujemo se za pohvalo.

 

9.a

Predlog enega očeta: da bi se za pripravo na NPZ pri predmetu TIT  organizirale dodatne popoldanske ure za učence, ki bi bili zainteresirani, da bi se udeležili teh priprav, saj meni, da se določenih terminov, ki so trenutno na voljo, učenci, ki imajo druge obveznosti, ne morejo udeležiti. Dogovor je, da razredničarka skupaj z učiteljem TIT poišče ustrezen termin in nato obvesti učence.

Starši so podali predlog, ki se naj posreduje ravnateljici: starši želijo, da se v večnamenskem prostoru organizira ples za devetošolce - prostor za ples bi odstopila šola, sami starši pa bi prevzeli organizacijo in odgovornost za učence, ki bi se plesa udeležili.

Učitelja TIT sta ponudila dodatne ure ponavljanja snovi pred NPZ.


 

 

 


 

Pobuda je bila predana vodstvu, o njej smo se pogovorili in se z njo strinjali. Prejeli pa smo tudi mnenja staršev drugih devetošolcev, ki pa se s tem predlogom niso strinjali. Razredničarka je vsem staršem poslala obvestilo.