Odgovori na vprašanja in pobude staršev 2017/2018

na 1. roditeljskem sestanku ( september 2017)

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor:

1.a

Starše je zanimalo, kako bo s kartami na dobrodelnem koncertu Otroci za otroke.

V dogovoru z DDT bo prevzem brezplačnih kart možen v šoli, DDT in GŠ, do razdelitve možnega števila kart.

4.b

Starši so izpostavili problem z ušmi, ki so se pojavile tik ob zaključku počitnic pri učencih, ki živijo v določenem okolišu. Dogovorili smo se, da bodo pozorni in ob morebitnem ponovnem pojavu obvestili šolo.

 

Ko se pojavijo uši, učiteljice obvestijo vse starše, ki so pozorni in pregledujejo glave svojih otrok.

Prav je, da starši, ko opazijo uši, takoj obvestijo razredničarko.

4.c

Starši so predlagali, naj se organizira za učence in starše predavanje na temo  “Varnost na spletu” na PŠ AH.

Tudi letos bomo organizirali predavanja za starše, predlagano vsebino in lokacijo bomo imeli v vednosti.

5.b

Starši so predlagali, da razredničarka naroči RJI za učence, ki ga še nimajo.

RJI je za oba oddelka naročila razredničarka 5. a. Učenci so ga že  dobili.

6.a

En starš ne soglaša z izvedbo šole v naravi.

Oče učenca je izpostavil problem pretežkih šolskih torb.

 

Prepričana sem, da učitelji ne zahtevajo vseh potrebščin vsak dan.

6.b

Ena izmed mam je izpostavila, da je njen sin manjkal 1.9. in 4.9. in posledično ni dobil učbenikov iz sklada. Dobil jih je šele po 1 tednu, čeprav je bil nanje naročen. To se ji ne zdi pošteno, ker je ‘’slišala’’, da so se učbeniki delili tudi tistim otrokom, ki se nanje niso naročili.

Starši vozačev so izpostavili, da učenci nimajo dovolj časa pojesti, kadar imajo 7 ur pouka; ravno tako so ti starši izpostavili, da otroci ne vedo, kje lahko počakajo, ko pouk zaključijo 11.50 ali začnejo 9.10.

 

 

 

Vsi učenci, si v prvih dneh pouka izposodijo učbenike iz US. Če je učenec odsoten, si jih lahko izposodi, ko pride v šolo.

 

Učitelji, ki izvajajo 7. uro lahko učence spustijo na kosilo kakšno minuto pred zaključkom ure, da pridejo v jedilnico pred večjo skupino.

Varstvo vozačev je organizirano v učilnici 12 do odhoda zadnjih šolskih avtobusov (do 13.40). Pred poukom lahko vozači počakajo začetek pouka v knjižnici.

6. c

Starši so izpostavili, ali bi lahko za šestošolce organizirali predavanje ali ND o drogah. Predlagali so, da bi povabili Mitjo Duha.

 

 

Starši so izrazili željo, da bi bilo kakšno predavanje za starše predmetne stopnje na PŠ AH.

Dnevi dejavnosti so načrtovani. V 9. razredih je organiziran  ND o drogah. V 6. razredu lahko v okviru ur oddelčne skupnosti izkoristijo predavanje zdravstvene delavke na to temo.

Glede lokacije predavanja za starše bomo imeli predlog v vednosti.

8.c

Pogovarjali smo se o sodelovanju pri izdelavi izdelkov za šolski sklad. Mamica je predlagala, da bi prodajali lično aranžirane likovne izdelke otrok. Ponudila se je, da lahko kupi “podlago”.

Vsaka pomoč staršev pri izdelavi izdelkov je dobrodošla.


SKLEPI 1. RS:

Prisotni starši  se strinjajo z izvedbo nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu  2017/2018.

Prisotni starši v 4.a, b, c oddelka so podpisali soglasje za bralne teste.

Prisotni starši v 1.a, 1.b, 1.c,  1.d so podpisali soglasja za športno vzgojne kartone.