• search
    search
    close
  • sort
    sort
    arrow_forward
Obveščamo vas, da smo v postopku preurejanja vsebin spletišča šole. Hvala za razumevanje.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v računovodstvu. Starši odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti, po faksu, pisno ali preko elektronske aplikacije (eAsistent) za šolsko prehrano.

Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Enako velja za odjavo preko elektronske aplikacije (eAsistent).

Odjave sprejema Nataša Cvar na tel. številko 03 56 333 44 oz. po e - pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 PRIJAVA

 ... e-pošta, spletne učilnice, delo na daljavo ...

     

URNIKI     POMOČ

Izbirni predmeti

Potrebščine 2021 - 2022