Urnik izbirnih predmetov

 

Urnik izbirnih predmetov v 7. - 9. razredu

šolsko leto 2017/2018

 

 

PONEDEL

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1.

7.30 – 8.15

POK-1

ELE-2

IŠP-O

FI1

NI1

 

 

OGL

PLE

LS3

ŠZZ

ŠHO/ŠHK

ŠI123

ANI

FI23

LS1

2.

8.20 – 9.05

 

 

 

 

 

3.

9.10 – 9.55

 

 

 

 

 

 

ODMOR

 

 

 

 

 

4.

10.15 – 11.00

 

 

 

 

 

5.

11.05 – 11.50

 

 

 

 

 

6.

11.55 – 12.40

 

 

 

 

 

7.

12.45 – 13.30

 

SPH

MME

IŠP-N

NI23

FI23

ŠI123

ŠSP-1

ŠSP-2

ELE-1

RDO

LS2

ONA

NI1

FI1

POK-2

 

 

ODMOR

 

 

 

 

 

8.

13.50 – 14.35

 

NI23

 

 

 

Izvajalci:

 

Predmet

Naziv

Št.ur/

teden

UČITELJ

učilnica

NI1

Nemščina 1

2

Gregor Strniša

48

NI23

Nemščina 2, 3

2

Gregor Strniša

48

FI1

Francoščina 1

2

Alenka Stopar

26

FI23

Francoščina 2, 3

2

Alenka Stopar

26

ŠI123

Španščina 1, 2, 3

2

Katja Peršak/Jerca Novak

49

MME

Multimedija

1

Ksenija Ofentavšek

59

LS1

Likovno snovanje 1

1

Miroslava Kovačič

37

LS2

Likovno snovanje 2

1

Miroslava Kovačič

37

LS3

Likovno snovanje 3

1

Miroslava Kovačič

37

ŠHO

ŠHK

Šahovske osnove – šahovsko kombiniranje

1

Bojan Šprogar

24

RDO

Raziskovanje domače okolice

1

Katja Dragar

54

ONA

Organizmi v naravi in umetnem okolju

1

Katja Dragar

54

SPH

Sodobna priprava hrane

1

Petra Čede

GOS

ANI

Ansambelska igra

1

Janja Kugonič

35

OGL

Obdelava gradiv - Les

1

Gregor Guna

30

ELE

Elektrotehnika

1

Gregor Guna

30

POK

Poskusi v kemiji

1

Urška Jerman

61

ŠSP

Šport za sprostitev

1

Damjan Rajh

Ervin Mlakar

telovadnica

ŠZZ

Šport za zdravje

1

Ervin Mlakar

telovadnica

IŠP-O

Izbrani šport – odbojka

1

Damjan Rajh

telovadnica

IŠP-N

Izbrani šport - nogomet

1

Ervin Mlakar

telovadnica