Oddelki

V šolskem letu 20172018 je na matični šoli in na obeh podružnicah 28 oddelkov:

 

oddelek

razrednik

lokacija

učilnica

1. a

Špela Slanšek

Joži Teržan Jenko

matična šola

10

1. b

Helga Kantužar

Breda Pečnik

matična šola

11

1. c

Maja Vezovišek

Emina Sekić

matična šola 12

1. d

Ksenija Cizej

Tinkara Vretič

AH

13

2. a

Majda Guna

matična šola

13

2. b

Metka Čop

matična šola

19

2. c

Mojca Hribar Bevc

AH

9

3. a

Jana Novak

matična šola

21

3. b

Nina Fabijan

matična šola

20

3. c

Špela Češnovar

AH

14

4. a

Branka Rugelj

matična šola

28

4. b

Marta Klančar

matična šola

22

4. c

Nuša Rahne

AH

15

1.- 2.

Vlasta Bartolj

Dobovec

 
3. - 4. Uroš Ritonja Dobovec  

5. a

Aleksandra Doležalek

matična šola

38

5. b

Marija Godec

matična šola

39

5. c

Maja Krajnik

AH

16

6. a

Tjaša Navratil

matična šola

46

6.b

Ksenja Mali Potisek

matična šola

47

6. c

Saša Tomše

AH

18

7. a

Sibel Sotler Dolenc

matična šola

48

7. b

Petra Čede

matična šola

GOS

8. a Lucija Ule matična šola 56

8. b

Miroslava Kovačič

matična šola

37

8. c

Polona Medvešek

matična šola

41

9.a

Helena Klančnik

matična šola

25

9.b

Katja Dragar

matična šola

54