Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo:

oddelek

učiteljica

učilnica

Matična šola

JV1  (6.15 – 8.15)

J. Jerman

učilnica 11

JV2 (7.00 – 8.15)

J. Težan Jenko

učilnica 10

Podružnična šola AH

JV (6.15 – 8.15)

M. Hribar Bevc

Š. Češnovar

N. Rahne

T. Vretič

učilnica 8

Učenci 1. - 5. razreda se je po zaključku pouka lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja:

matična šola:

oddelek

razredi

čas

učiteljice

učilnica

OPB1

1.

11.55 – 16.00

E. Sekić, B. Pečnik, J. Teržan Jenko

učilnica 11

OPB2

2.

11.55 – 16.00

A. Knaus

učilnica 13

OPB3

3.

11.55 – 16.00

P. Čede, U. Jerman, E. Klenovšek

učilnica 20

OPB12

1. in 2.

11.55 – 16.00

N. Uršič, H. Kantužar, M. Vezovišek, B. Rugelj

učilnica 10

OPB23

2. in 3.

11.55 – 16.00

P. Medvešek, Š. Slanšek, J. Jerman, L. Pajer

učilnica 19

OPB45

4. in 5.

11.55 – 16.00

V. Kovačič, K. Dragar

učilnica 28

Prve ure podaljšanega bivanja delujejo vsi oddelki, zadnje ure pa se oddelki združujejo.

Podružnična šola AH:

oddelek

razredi

čas

učiteljice

učilnica

OPB12

1. in 2.

11.55 – 16.00

I. Okanović

učilnica 8

OPB24

2. in 3. 

11.55 – 16.00

S. Brumen

učilnica 9

OPB3

4. 

11.55 – 16.00

T. Vretič

učilnica 15

OPB45

3. in 5.

11.55 – 16.00

 L. Pošebal

učilnica 19

Podružnična šola Dobovec:

V oddelek OPB, ki deluje od 12.00 do 15.20 so vključeni vsi učenci 1. – 5. razreda. Varstvo izvajajo J. Jerman, N. Uršuč, V. Bartolj in U. Ritonja.