S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Izbrani šport

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, skupaj pa predstavljata obogateno celoto.

Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. šola ponudi enega od športov osnovnega programa: atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje.

 Šport  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Izbrani šport košarka 9.r
 Učni načrt  Izbrani šport odbojka 9.r
   Izbrani šport nogomet 9.r


V devetem razredu si učenci lahko izberejo eno od iger z žogo. Cilj je, da poglobijo svoje znanje v izbrani igri. Letno opravijo 32 ur pouka in pridobijo tri ocene.