S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Glasbeni projekt

Temeljni namen glasbenih izbirnih predmetov je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.

Predmeti so zasnovani po načelu individualizacije, tako da v njih lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Uresničujejo se v izbirnih predmetih kot ansambelska igra, glasbena dela in  glasbeni projekt. Vsak od njih podpira vertikalno nadgradnjo, po drugi pa dopušča izbor posameznega enoletnega programa.

 

 GLASBA  Enoletni predmet
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Ansambelska igra
 Učni načrt Glasbena dela
  Glasbeni projekt 8.r, 9.r


Je enoletni izbirni predmet namenjen  različnim oblikam izvajanja glasbe, ustvarjanju glasbe in tudi povezovanju glasbe   z drugimi dejavnostmi. Delo je največkrat vezano na petje, igranje, pa tudi na uporabo in spoznavanje IKT (urejanje in montiranje zvoka). Obravnavane skladbe učenci velikokrat uporabijo tudi kot del programa na valeti, sicer pa se skozi celo leto trudimo, da učenci večkrat tudi nastopajo.


Usvojeno znanje in veščine se praviloma ocenjujejo trikrat letno. Največkrat so ocenjeni nastopi, napredovanje, predstavitve…