S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Načini prehranjevanja

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.

 Načini prehranjevanja  Enoletni predmet, vezan na razred
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP   Načini prehranjevanja 9.r
 Učni načrt  
   

Opredelitev predmeta: Pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani glede zagotavljanja in ohranjanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave hrane. 

Teme: 
- Prehranjenost 
- Prehrana v različnih starostnih obdobjih 
- Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 
- Prehrana v posebnih razmerah


Cilji: - učenci razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja; - poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na gostinsko - turističnih in zdravstvenih šolah; - razvijajo individualno ustvarjalnost. 

Ocenjevanje: - referati, - praktično delo. 

Pripomočki: - zvezek - predpasnik. 

Predvidena organizacija: 1/3 ur pouka se izvaja kot blok ure (7. in 8. ura) zaradi praktičnega dela.