S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Varna pot v šolo

1. Starši so dolžni otroka poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti.

2. Učenci naj upoštevajo navodila svojega razrednika in drugih učiteljev.

3. Prvošolci in drugošolci naj nosijo rumenerutice in kresničke.

4. Učenci 1. razreda smejo priti v šolo le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 let, če to dovolijo starši.

5. Vsem učencem s Kleka je zagotovljen brezplačen prevoz z avtobusom, kljub temu da je razdalja manj kot 4 km.

6. Učenci vozači morajo upoštevati red na šolskih avtobusih ter biti pozorni pri vstopu in izstopu iz vozila.

7. Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda šolskih avtobusov) je za učence nižje stopnje v šoli organizirano varstvo. Učence 1. razredov z avtobusa in na avtobus pospremijo zaposleni na OŠ Trbovlje.

8. Vožnja s kolesom v šolo ni dovoljena, saj v mestu ni primerno urejenih kolesarskih poti in prostorov za parkiranje koles pri šoli.

9. Previdnost je potrebna tudi pri semaforiziranih prehodih za pešce.

10. Nekatera območja šolskega okoliša prometno niso najvarnejša. Še posebno izpostavljamo Majcenovo cesto, nesemaforiziran prehod pri matični šoli, semaforiziran prehod pri Lidlu.

11. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi varnosti na parkiriščih pred šolo.