S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odnos do knjižničnega gradiva

KAKO RAVNAMO Z IZPOSOJENIMI KNJIGAMI?

  1. NE ČEČKAJ PO NJIH.

To rajši počni na kakšnem posebnem listu papirja.

  1. NE TRGAJ LISTOV.

Važne podatke si izpiši.

  1. NE IZREZUJ FOTOGRAFIJ IN ILUSTRACIJ.

Če rabiš slikovno gradivo iz knjige, naredi fotokopijo, sliko skeniraj (v računalniški učilnici) ali pa jo nariši sam.

  1. KNJIGE JEMLJI V ČISTE ROKE.

Tvoje prstne odtise bodo potrebovali na matičnem uradu, ko ti bodo izdali osebno izkaznico.

  1. NE JEJ, MEDTEM KO BEREŠ.

Ni treba, da so vsi kasnejši bralci knjige seznanjeni s tvojo prehrano.

  1. UPORABLJAJ KAZALO ALI ČISTO OBIČAJEN KOS PAPIRJA, če hočeš v knjigi označiti stran, na kateri si prenehal z branjem.

»Oslovska ušesa« - zapognjeni vogali strani – niso več v modi.


Ne pozabi: KNJIGE BI ZA TABO RAD PREBRAL TUDI DRUG BRALEC.

 

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem ali plača tržno ceno nove knjige.