S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Izposoja knjižničnega gradiva

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

1 SPLOŠNA NAVODILA

Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno, učenci s svojo izkaznico.
Izposojeno gradivo učenci vrnejo do konca pouka v tekočem šolskem letu, pred razdelitvijo  spričeval.
Delavci šole vrnejo izposojeno gradivo ob zaključku šolskega leta, gradivo lahko tudi obdržijo po dogovoru s knjižničarko. Ob odhodu na drugo delovno mesto oz. ob upokojitvi vrnejo vse izposojeno gradivo in s tem poravnajo svoje obveznosti do šolske knjižnice.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče.

2 IZPOSOJA NA DOM

Knjige si uporabniki izposojajo za 15 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 15 dni.
Knjig za domače branje in bralno značko (tudi angleško in nemško) ne podaljšujemo.
Revij učencem praviloma ne izposojamo. To je možno le v dogovoru s knjižničarko. Čas izposoje do 3 dni.
Referenčno gradivo (leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase, …) je možno uporabljati le v prostorih knjižnice.