S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Bralna značka

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve - Prežihove značke - so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. 17. septembra gibanje vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta. Bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta poimenujemo Bralni maraton. Bralno leto se zaključuje med 8. februarjem in koncem šolskega leta, nekateri programi za spodbujanje branja pa so organizirani tudi v času šolskih počitnic.
(Povzeto po Gibanje BZ.)

Učenci berejo za bralno značko knjige po svojem izboru (primerno starosti in bralnim sposobnostim), v nekaterih razredih učitelji pripravijo priporočilne sezname.