S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Predstavitev šolske knjižnice

Šolska knjižnica na OŠ Trbovlje deluje na matični šoli ter na obeh podružničnih šolah. Namenjena je podpiranju vzgojno-izobraževalnega procesa ter potrebam učencev in delavcev šole. Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za učenje, knjige in druge vire za doseganje šolskih ter drugih ciljev.

Gradivo si lahko učenci izposojajo le z izkaznico. Na matični šoli je izposoja vsak dan od ponedeljka do petka od 7.15 do 8.15 in od 12.00 do 13.45 ure. Na podružnični šoli Alojza Hohkrauta je knjižnica odprta ob ponedeljkih in torkih. Na podružnici Dobovec si učenci izposojajo knjižnično gradivo po dogovoru z učiteljema. Na matični šoli imajo uporabniki – učenci in učitelji možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času od 7.15 do 13.45 po dogovoru s knjižničarko. Gradivo si uporabniki izposodijo za 14 dni, z možnostjo podaljšanja. Gradiva za bralno značko in domače branje ne podaljšujemo. Revij ne izposojamo. Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije, ...) uporabljamo le v čitalnici.

Naloga šolske knjižnice je podpirati izobraževalni proces tako, da izvaja knjižnično dejavnost za učence ter strokovne delavce šole.

 

Sonja Princ, knjižničarka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; telefon: 03 56 333 48