S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.

Starši učenk in učencev se sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli.