Beremo

Bralna značka

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve - Prežihove značke - so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. 17. septembra gibanje vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta. Bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta poimenujemo Bralni maraton. Bralno leto se zaključuje med 8. februarjem in koncem šolskega leta, nekateri programi za spodbujanje branja pa so organizirani tudi v času šolskih počitnic.
(Povzeto po Gibanje BZ.)

Učenci berejo za bralno značko knjige po svojem izboru (primerno starosti in bralnim sposobnostim), v nekaterih razredih učitelji pripravijo priporočilne sezname.

       

Bralna značka v tujih jezikih

Projekt Epi bralnih značk širi veselje do branja in učenja tujih jezikov in ga uvrščamo med najbolj priljubljena in množična bralna tekmovanja. Učenci tekmujejo že od leta 1996.

Teden EPI READING BADGE (angleška bralna značka) bo letos potekal od 5. do 9. marca 2018.

Teden EPI Lesepreis (nemška bralna značka) bo letos potekal od 12. do 16. marca 2018.

Teden EPI Lectura (španska bralna značka) bo letos potekal od 19. do 23. marca 2018.

Datume tekmovanj učitelji lahko prilagodijo.

Bralni dnevi

»Branje je nenavadna dejavnost. Po eni strani samotna, individualna, mirna, po drugi je to živahno in komunikativno sodelovanje z besedilom. V knjigo se lahko za trenutek, uro ali kar za vse popoldne umaknemo – lahko pa se ob njej družimo s prijatelji, z učiteljem ali celo s povsem naključno navzočimi opazovalci in bralci.« (Rot Gabrovec, 2013, str. 7)

V šolskem letu 2017/18 sta predvidena dva bralna dneva.

 

Subcategories

  • Domače branje

    Z domačim branjem učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnosti. Leposlovje berejo samostojno.

    Article Count:
    4